تصویر شماره بخشی سازندگان توضیحات قیمت واحد سهام تعداد
PS9821-2-V-A
PS9821-2-V-A
PS9821-2-V-A CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 88 درخواست نقل قول
PS9821-2-F4-A
PS9821-2-F4-A
PS9821-2-F4-A CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 51 درخواست نقل قول
PS9821-2-F4-AX
PS9821-2-F4-AX
PS9821-2-F4-AX CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $1.93 52
ICPL0601SMT&R
ICPL0601SMT&R
ICPL0601SMT&R Isocom Components 2004 LTD OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR $0 1979 درخواست نقل قول
PS9821-1-F4-A
PS9821-1-F4-A
PS9821-1-F4-A CEL OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP $0 95 درخواست نقل قول
PS9821-1-F3-AX
PS9821-1-F3-AX
PS9821-1-F3-AX CEL OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP $0 61 درخواست نقل قول
PC410S0NIP0F
PC410S0NIP0F
PC410S0NIP0F Sharp Microelectronics OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT $0 77 درخواست نقل قول
PS9821-2-F3-A
PS9821-2-F3-A
PS9821-2-F3-A CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 78 درخواست نقل قول
PS9821-2-A
PS9821-2-A
PS9821-2-A CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 53 درخواست نقل قول
PS9821-1-F3-A
PS9821-1-F3-A
PS9821-1-F3-A CEL OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP $0 82 درخواست نقل قول
PS9821-1-A
PS9821-1-A
PS9821-1-A CEL OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP $0 52 درخواست نقل قول
PS9817-2-F3-A
PS9817-2-F3-A
PS9817-2-F3-A CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 65 درخواست نقل قول
PS9817-2-A
PS9817-2-A
PS9817-2-A CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 67 درخواست نقل قول
PS9821-2-V-AX
PS9821-2-V-AX
PS9821-2-V-AX CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 88 درخواست نقل قول
PS9817A-1-F3-AX
PS9817A-1-F3-AX
PS9817A-1-F3-AX CEL OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP $0 570 درخواست نقل قول
PS9817A-2-F3-AX
PS9817A-2-F3-AX
PS9817A-2-F3-AX CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 82 درخواست نقل قول
PS9821-2-AX
PS9821-2-AX
PS9821-2-AX CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 98 درخواست نقل قول
PS9821-1-AX
PS9821-1-AX
PS9821-1-AX CEL OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP $0 96 درخواست نقل قول
PS9817A-2-AX
PS9817A-2-AX
PS9817A-2-AX CEL OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP $0 87 درخواست نقل قول
PS9817A-1-AX
PS9817A-1-AX
PS9817A-1-AX CEL OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP $0 99 درخواست نقل قول