دسته بندی محصولات اصلی

خازن (826877)
مقاومت (1013691)
کیت (2840)
مقره (17022)
سوئیچ (232602)
فیلتر (6979)
رله (38281)
RF/IF و RFID (71134)

مدارات مجتمع (ICs)


حافظه (39793)

اتصال دهنده ها ، متصل


مغناطیس ترانسفورماتور, قطعات سلف


کامپیوترهای جاسازی شده


موتورها ، Solenoids ، درایور تابلوهای/ماژول ها


اپتوالکترونیک


ال (49)

اتوماسیون صنعتی و کنترل


منابع تغذیه-هیئت مدیره کوه


سنسورها ، مبدل ها