تصویر شماره بخشی سازندگان توضیحات قیمت واحد سهام تعداد
MMBV105GLT1G
MMBV105GLT1G
MMBV105GLT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT23 $0 81 درخواست نقل قول
MMBV809LT1G
MMBV809LT1G
MMBV809LT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 20V SOT23 $0 73 درخواست نقل قول
MMBV609LT1G
MMBV609LT1G
MMBV609LT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 20V SOT23 $0 76 درخواست نقل قول
MMBV2109LT1G
MMBV2109LT1G
MMBV2109LT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT23 $0 61 درخواست نقل قول
MMBV2105LT1G
MMBV2105LT1G
MMBV2105LT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT23 $0 80 درخواست نقل قول
MMBV2101LT1G
MMBV2101LT1G
MMBV2101LT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT23 $0 67 درخواست نقل قول
MMBV809LT3G
MMBV809LT3G
MMBV809LT3G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 20V SOT-23 $0 97 درخواست نقل قول
MMBV409LT1G
MMBV409LT1G
MMBV409LT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 20V SOT-23 $0 56 درخواست نقل قول
MMBV409LT1
MMBV409LT1
MMBV409LT1 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 20V SOT-23 $0 88 درخواست نقل قول
MMBV2108LT1G
MMBV2108LT1G
MMBV2108LT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT-23 $0 75 درخواست نقل قول
MMBV2108LT1
MMBV2108LT1
MMBV2108LT1 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT-23 $0 60 درخواست نقل قول
MMBV809LT1
MMBV809LT1
MMBV809LT1 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 20V SOT23 $0 50 درخواست نقل قول
MMBV432LT1
MMBV432LT1
MMBV432LT1 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 14V SOT23 $0 65 درخواست نقل قول
MMBV2109LT1
MMBV2109LT1
MMBV2109LT1 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT23 $0 61 درخواست نقل قول
MMBV2107LT1G
MMBV2107LT1G
MMBV2107LT1G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT-23 $0 71 درخواست نقل قول
MMBV2105LT1
MMBV2105LT1
MMBV2105LT1 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT23 $0 54 درخواست نقل قول
MMBV2107LT1
MMBV2107LT1
MMBV2107LT1 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT-23 $0 99 درخواست نقل قول
MMBV2101LT1
MMBV2101LT1
MMBV2101LT1 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT23 $0 86 درخواست نقل قول
MMBV109LT3G
MMBV109LT3G
MMBV109LT3G ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT-23 $0 84 درخواست نقل قول
MMBV109LT3
MMBV109LT3
MMBV109LT3 ON Semiconductor DIODE TUNING SS 30V SOT-23 $0 73 درخواست نقل قول