تصویر شماره بخشی سازندگان توضیحات قیمت واحد سهام تعداد
V8KM60DU-M3/I
V8KM60DU-M3/I
V8KM60DU-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 60V 8A FLATPAK $0 490 درخواست نقل قول
V10KM120DU-M3/I
V10KM120DU-M3/I
V10KM120DU-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 120V 10A FLATPAK $0 5985 درخواست نقل قول
V10KM120DUHM3/H
V10KM120DUHM3/H
V10KM120DUHM3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 120V 10A FLATPAK $0 1460 درخواست نقل قول
V10KM120DUHM3/I
V10KM120DUHM3/I
V10KM120DUHM3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 120V 10A FLATPAK $0 5587 درخواست نقل قول
V6KL45DUHM3/I
V6KL45DUHM3/I
V6KL45DUHM3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 45V 6A FLATPAK $0 5880 درخواست نقل قول
V6KL45DU-M3/I
V6KL45DU-M3/I
V6KL45DU-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 45V 6A FLATPAK $0 5890 درخواست نقل قول
VS-6DKH02-M3/H
VS-6DKH02-M3/H
VS-6DKH02-M3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE ARRAY GP 200V 3A FLATPAK $0 446 درخواست نقل قول
V10KM120DU-M3/H
V10KM120DU-M3/H
V10KM120DU-M3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 120V 10A FLATPAK $0 843 درخواست نقل قول
VS-6DKH02HM3/H
VS-6DKH02HM3/H
VS-6DKH02HM3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE ARRAY GP 200V 3A FLATPAK $0.34 1500
VS-8DKH02HM3/H
VS-8DKH02HM3/H
VS-8DKH02HM3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE ARRAY GP 200V 4A FLATPAK $0.85 2000
VS-8DKH02-M3/H
VS-8DKH02-M3/H
VS-8DKH02-M3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE ARRAY GP 200V 4A FLATPAK $0 1800 درخواست نقل قول
V8KM60DU-M3/H
V8KM60DU-M3/H
V8KM60DU-M3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 60V 8A FLATPAK $0 4958 درخواست نقل قول
V6KL45DU-M3/H
V6KL45DU-M3/H
V6KL45DU-M3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 45V 6A FLATPAK $0 5945 درخواست نقل قول
V8KM60DUHM3/I
V8KM60DUHM3/I
V8KM60DUHM3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 60V 8A FLATPAK $0 5700 درخواست نقل قول
V8KM60DUHM3/H
V8KM60DUHM3/H
V8KM60DUHM3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 60V 8A FLATPAK $0 4800 درخواست نقل قول
V6KL45DUHM3/H
V6KL45DUHM3/H
V6KL45DUHM3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE SCHOTTKY 45V 6A FLATPAK $0 5990 درخواست نقل قول
MMBD6100LT1G
MMBD6100LT1G
MMBD6100LT1G ON Semiconductor DIODE ARRAY GP 70V 200MA SOT23-3 $0 20439 درخواست نقل قول
BAS21SLT1G
BAS21SLT1G
BAS21SLT1G ON Semiconductor DIODE ARRAY GP 250V 225MA SOT23 $0 26661 درخواست نقل قول
MMBD2838LT1
MMBD2838LT1
MMBD2838LT1 ON Semiconductor DIODE ARRAY GP 50V 100MA SOT23-3 $0 91 درخواست نقل قول
MMBD2838LT1G
MMBD2838LT1G
MMBD2838LT1G ON Semiconductor DIODE ARRAY GP 50V 100MA SOT23-3 $0 12797 درخواست نقل قول